Danh ngôn về Bản chất

Tuyển tập những Danh ngôn về Bản chất hay nhất !!!

Điều gì nằm lại sau chúng ta và điều gì đang chờ chúng ta phía trước chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nếu so sánh với điều sống trong bản thân ta. What lies behind us and what lies ahead of us are tiny matters compared to what lives within us. Henry David Thoreau ~*~