Danh ngôn về Tư duy

Tuyển tập những Danh ngôn về Tư duy hay nhất !!!

Không rắc rối nào đứng vững được trước cuộc tấn công của suy nghĩ kiên trì. No problem can withstand the assault of sustained thinking. Voltaire ~*~ Trí óc già nua cũng như những chú ngựa già nua; bạn phải để chúng luyện tập nếu bạn muốn chúng hoạt động được tốt. Old minds are