Danh ngôn về Tư tưởng

Tuyển tập những Danh ngôn về Tư tưởng hay nhất !!!

Người đọc quá nhiều và dùng tới bộ óc quá ít sẽ rơi vào thói quen suy nghĩ lười biếng. Any man who reads too much and uses his own brain too little falls into lazy habits of thinking. Albert Einstein ~*~ Tôi nghĩ và nghĩ hàng năm hàng tháng. Chín mươi chín lần tôi