Danh ngôn về Giáo dục

Tuyển tập những Danh ngôn về Giáo dục hay nhất !!!

Thiên tài không có học hành giống như bạc trong mỏ. Genius without education is like silver in the mine. Benjamin Franklin ~*~ Người thầy là người rút ra nhiều nhất từ bài giảng, và người thầy thực sự cũng là một người trò. The teacher is the one who gets the most out of