William James

Tuyển tập những câu nói hay của William James

William James (11/1/1842 – 26/8/1910) William James (11/1/1842 – 26/8/1910) là nhà tâm lý học và triết gia tiên phong người Mỹ. Ông là học giả đầu tiên giảng dạy khóa tâm lý học ở Mỹ. Ông viết những cuốn sách có ảnh hưởng lớn tới khoa học tâm lý, tâm lý học giảng dạy,