Danh ngôn về Nỗ lực

Tuyển tập những Danh ngôn về sự Nỗ lực hay nhất !!!

Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là anh ta sẽ đạt được thành công. How many a man has thrown up his hands at a time when a little more effort, a little more patience would