Danh ngôn về Cái chết

Tuyển tập những Danh ngôn về Cái chết hay nhất !!!

Đời sống, Đời chết. Đời cười, Đời khóc. Đời thử và Đời bỏ cuộc. Nhưng Đời trông khác biệt trong mắt của mỗi người. Life lives, life dies. Life laughs, life cries. Life gives up and life tries. But life looks different through everyone’s eyes. Khuyết danh ~*~ Chúng ta bảo tình yêu là sự