George Gershwin

Tuyển tập những câu nói để đời của George Gershwin

George Gershwin (26/9/1898 – 11/7/1937) George Gershwin (26 tháng 9 năm 1898 – 11 tháng 7 năm 1937) là một nhà soạn nhạc người Mỹ và cũng là một nhạc sĩ dương cầm. Những tác phẩm của George Gershwin kéo dài ra cả thể loại nhạc phổ biến và Nhạc cổ điển, và những giai