Danh ngôn về Nước mắt

Tuyển tập những Danh ngôn về Nước mắt hay nhất !!!

Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc. I always like walking in the rain, so no one can see me crying. Charlie Chaplin ~*~ Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn. Tears are the silent language of grief. ~*~ Đời sống, Đời chết. Đời cười, Đời khóc.