Danh ngôn về Tiền bạc

Tuyển tập những Danh ngôn về Tiền bạc hay nhất !!!

Với người nghĩ rằng tiền có thể làm được mọi thứ, ta có thể nghi ngờ anh ta làm mọi thứ vì tiền. He that is of the opinion money will do everything may well be suspected of doing everything for money. Benjamin Franklin ~*~ Có ba người bạn trung thành: một người vợ tấm