Danh ngôn về Chính trị

Tuyển tập những Danh ngôn về Chính trị hay nhất !!!

Chính trị chỉ cho hiện tại, nhưng phương trình là mãi mãi. Politics is for the present, but an equation is for eternity. Albert Einstein ~*~ Sự tự do về chính trị, sự hòa bình của một quốc gia và chính cả khoa học là những món quà mà Định mệnh đánh thuế nặng nề