Tuyển tập những câu nói hay của Thomas Carlyle

Thomas Carlyle

(4/12/1795 – 5/2/1881)

www.tudiendanhngon.vn - Danh nhân - Thomas Carlyle

Thomas Carlyle (4/12/1795 – 5/2/1881) là triết gia, nhà văn châm biếm, nhà viết luận, sử gia và nhà giáo người Xcốt-len trong thời Victoria.

Xuất thân từ một gia đình theo tư tưởng Thần học Calvin, Carlyle được gia đình kỳ vọng sẽ trở thành nhà thuyết giáo, tuy nhiên khi theo học tại trường đại học Edinburgh, ông đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa. Dù vậy, những giá trị tư tưởng Thần học Calvin vẫn đi cùng ông trong suốt cuộc đời. Sự kết hợp giữa khí chất tôn giáo ở ông và sự đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa truyền thống khiến các tác phẩm của Carlyle có sức hút với nhiều người ở thời Victoria, những người đang cố gắng để bắt kịp với những thay đổi về khoa học và chính trị đang đe dọa trật tự xã hội truyền thống. Những phê phán xã hội và chính trị của Carlyle có phong cách sắc sảo, và tính văn chương phức tạp được thể hiện trong những tác phẩm như: The French Revolution: A History – Lịch sử Cách mạng Pháp (1837).

Những tác phẩm của Thomas Carlyle thường gây nhiều tranh cãi với những thông điệp mang ảnh hưởng của Thần học Calvin, đầy ám ảnh với trật tự, trách nhiệm, công việc, vận mệnh; với nỗi sợ hãi về sự hỗn loạn trong gia đình, trong đất nước, trong quan hệ quốc tế; với cảm giác mãnh liệt rằng đạo đức đang suy đồi; với quan điểm hạn hẹp về các vấn đề quốc tế và cách nhìn bài xích tri thức về nghệ thuật; với sự sẵn sàng đơn giản hóa quá mức vấn đề một cách cố ý để thúc đẩy cải cách thay vì chấp nhận để sự suy đồi tiếp tục. Thomas Carlyle được nhớ tới vì sự tiếp nối phong cách văn châm biếm truyền thống của Anh ở thế kỷ 18, và mở đầu cho một lối viết phê phán ở thời Victoria, được gọi là phong cách sage. Ông cũng góp phần giới thiệu văn học lãng mạn Đức vào nước Anh.

Nếu bạn nhìn đủ sâu, bạn sẽ thấy âm nhạc; trái tim của thiên nhiên là âm nhạc ở khắp nơi.

If you look deep enough you will see music; the heart of nature being everywhere music.

Không gì xây dựng lòng tự trọng và sự tự tin tốt hơn thành tựu.

Nothing builds self-esteem and self-confidence like accomplishment.

Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ.

In books lies the soul of the whole past time.

Trái tim yêu thương là điểm bắt đầu của mọi tri thức.

A loving heart is the beginning of all knowledge.

Tất cả những gì con người đã làm, nghĩ hoặc trở thành: được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách.

All that mankind has done, thought or been: it is lying as in magic preservation in the pages of books.

Chúng ta sẽ trở thành gì phụ thuộc vào điều chúng ta đọc sau khi tất cả các thầy cô giáo đã xong việc với chúng ta. Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở.

What we become depends on what we read after all of the professors have finished with us. The greatest university of all is a collection of books.

Hạnh phúc của con người không nằm ở vận may bên ngoài và có thể nhận biết, nhưng nằm ở sự tốt đẹp và giàu có của tâm hồn, thứ bên trong và không thể nhìn thấy.

A man’s felicity consists not in the outward and visible blessing of fortune, but in the inward and unseen perfections and riches of the mind.

Sự thường xuyên, kiên nhẫn và bền bỉ bất chấp mọi trở ngại, nản lòng và những điều tưởng chừng bất khả thi: Trong tất cả mọi việc, nó là sự khác biệt giữa tâm hồn mạnh mẽ và tâm hồn yếu đuối.

Permanence, perseverance and persistence in spite of all obstacles, discouragements, and impossibilities: It is this, that in all things distinguishes the strong soul from the weak.

Một tâm hồn mạnh mẽ luôn luôn hy vọng, và luôn luôn có động cơ để hy vọng.

A strong mind always hopes, and has always cause to hope.

Tôi có một tham vọng lớn, đó là chết vì kiệt sức thay vì buồn chán.

I’ve got a great ambition to die of exhaustion rather than boredom.

Người ta sống nhờ tin vào điều gì đó: không phải nhờ bàn luận và tranh cãi về quá nhiều thứ.

A man lives by believing something: not by debating and arguing about many things.

Người có sức khỏe, có hy vọng; và người có hy vọng, có tất cả mọi thứ.

He who has health, has hope; and he who has hope, has everything.

Lòng can đảm mà chúng ta khao khát và tự hào không phải là lòng can đảm để chết tử tế, mà là để sống cho ra sống.

The courage we desire and prize is not the courage to die decently, but to live manfully.

Nỗ lực của một người tốt vô danh cũng như mạch nước ngầm sâu dưới đất, thầm lặng làm mặt đất xanh tươi.

The work an unknown good man has done is like a vein of water flowing hidden underground, secretly making the ground green.

Với tất cả mọi người, tuổi trẻ là mùa hân hoan của cuộc đời; nhưng thường chỉ bởi điều mà nó hy vọng, không phải bởi điều mà nó giành được, hay điều mà nó trốn thoát.

Youth is to all the glad season of life; but often only by what it hopes, not by what it attains, or what it escapes.

Tính tự cao tự đại là nguồn gốc và lời tóm tắt của tất cả mọi sai lầm và khổ sở.

Egotism is the source and summary of all faults and miseries.

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.

Love is not altogether a delirium, yet it has many points in common therewith.

Những giá trị bên ngoài rồi sẽ biến mất; những giá trị sâu bên trong vẫn luôn như vậy, ngày hôm qua, ngày hôm nay, và mãi mãi.

The outer passes away; the innermost is the same yesterday, today, and forever.

Viết là công việc nặng nhọc đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng Lười biếng.

Writing is a dreadful labor, yet not so dreadful as Idleness.

Sự bền bỉ là tính kiên nhẫn được tập trung.

Endurance is patience concentrated.

Nếu không có kẻ địch, không có cuộc chiến. Nếu không có cuộc chiến, không có chiến thắng, và nếu không có chiến thắng, không có vương miệng.

If there be no enemy there’s no fight. If no fight, no victory and if no victory there is no crown.

Hãy đi xa tới hết tầm mắt của mình; khi bạn tới đó, bạn sẽ nhìn được xa hơn nữa.

Go as far as you can see; when you get there you’ll be able to see farther.

Lời nói trần tục, sự im lặng thiêng liêng, nhưng cũng tàn bạo và chết chóc: vì thế chúng ta phải học cả hai.

Speech is human, silence is divine, yet also brutish and dead: therefore we must learn both arts.

Hãy chỉ cho tôi người anh kính trọng, và tôi sẽ biết anh là người như thế nào. Bởi anh đã cho tôi biết cách nhìn của mình về nhân loại.

Show me the person you honor, for I know better by that the kind of person you are. For you show me what your idea of humanity is.

Tai ương là bụi kim cương mà Thiên đường dùng để đánh bóng châu báu.

Adversity is the diamond dust Heaven polishes its jewels with.

Giá trị của sáng tạo không phải là sự mới mẻ; đó là sự thành thật.

The merit of originality is not novelty; it is sincerity.

Sự im lặng hùng biện hơn lời nói

Silence is more eloquent than words.

Đằng sau mọi lời nói có ý nghĩa đều có sự im lặng tốt đẹp hơn, Sự im lặng sâu sắc như Vĩnh hằng, lời nói nông cạn như Thời gian.

Under all speech that is good for anything there lies a silence that is better, Silence is deep as Eternity; speech is shallow as Time.

Sự kín đáo là thành tố của mọi điều tốt đẹp; thậm chí cả đức hạnh, thậm chí cả cái đẹp cũng bí ẩn.

Secrecy is the element of all goodness; even virtue, even beauty is mysterious.

Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa.

A person who is gifted sees the essential point and leaves the rest as surplus.

Tôi không tin vào tập hợp trí tuệ chung của những cá nhân ngu dốt.

I do not believe in the collective wisdom of individual ignorance.

Tiếng cười là một trong những đặc quyền của lý trí, chỉ xuất hiện ở loài người.

Laughter is one of the very privileges of reason, being confined to the human species.

Trong tất cả mọi hành động, ăn năn là hành động cao quý nhất. Tội lỗi nghiêm trọng nhất là không tự ý thức được tội lỗi nào.

Of all acts of man repentance is the most divine. The greatest of all faults is to be conscious of none.

Nhiệm vụ đầu tiên của con người là chinh phục nỗi sợ; anh ta phải ném bỏ nó, nếu không, anh ta không thể hành động.

The first duty of man is to conquer fear; he must get rid of it, he cannot act till then.

Khuyết điểm bám chặt vào con người, nếu người ta cứ đợi cho tới khi phủi được hết chúng đi, người ta sẽ quay mãi quanh trục quay của chính mình, chẳng đi tới đâu cả.

Imperfection clings to a person, and if they wait till they are brushed off entirely, they would spin for ever on their axis, advancing nowhere.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>