Danh ngôn về Bản thân

Tuyển tập những Danh ngôn về Bản thân hay nhất !!!

Có một câu hỏi đôi khi khiến tôi thấy mơ hồ: Tôi điên hay người khác điên? A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy? Albert Einstein ~*~ Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn.