Danh ngôn về Trải nghiệm

Tuyển tập những Danh ngôn về Trải nghiệm hay nhất !!!

~*~ Bạn phải sống trong hiện tại, ném mình lên từng con sóng, đi tìm sự vĩnh hằng trong từng khoảng khắc. You must live in the present, launch yourself on every wave, find your eternity in each moment. Henry David Thoreau ~*~ Tính cách không thể phát triển một cách dễ dàng và yên