Danh ngôn về Tự do

Tuyển tập những Danh ngôn về Tự do hay nhất !!!

Làm điều bạn thích là tự do. Thích điều bạn làm là hạnh phúc. Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness. Frank Tyger ~*~ Luật lệ không bao giờ khiến con người tự do, chính con người phải làm cho luật lệ tự do. The law will never make a