Karl Marx

Tuyển tập những câu nói hay của Karl Marx

Karl Marx (5/5/1818 – 14/3/1883) Karl Heinrich Marx (thường được phiên âm là Các Mác trong các tài liệu tiếng Việt;  sinh 5 tháng 5 năm 1818 tại Trier, Vương quốc Phổ – mất 14 tháng 3 năm 1883 tại Luân Đôn, Vương quốc Anh) là nhà tư tưởng, nhà kinh tế chính trị, nhà