Henry David Thoreau

Tuyển tập những câu nói hay của Henry David Thoreau

Henry David Thoreau (12/7/1817 – 6/5/1862) Henry David Thoreau (12/7/1817 – 6/5/1862)  là một nhà văn, nhà thơ, sử gia và triết gia người Mỹ. Henry David Thoreau từng tốt nghiệp trường đại học danh tiếng thế giới – Đại học Harvard. Những ai tốt nghiệp trường này đều thành công rực rỡ ở các