Danh ngôn về Thời gian

Tuyển tập những Danh ngôn về Thời gian hay nhất !!!

Sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một ảo tưởng dai dẳng đến ngoan cố. The distinction between the past, present and future is only a stubbornly persistent illusion. Albert Einstein ~*~ Hãy có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ; khiến mỗi ngày vừa hữu ích