Allen Ginsberg

Tuyển tập những câu nói hay của Allen Ginsberg

Allen Ginsberg (3/6/1926 – 5/4/1997) Irwin Allen Ginsberg (3/6/1926 – 5/4/1997) là nhà thơ Mỹ, một trong những người đi đầu của “Thế hệ Beat” – một nhóm các nhà văn, nhà thơ hoạt động trong thời kỳ sau Thế chiến II. Ông phản đối mạnh mẽ chủ nghĩa quân phiệt, chủ nghĩa duy vật