Danh ngôn về Chiến tranh

Tuyển tập những Danh ngôn về Nghịch cảnh hay nhất !!!

Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện. The test of friendship is assistance in adversity, and that, too, unconditional assistance. Mahatma Gandhi ~*~ Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi