Danh ngôn về Cha

Tuyển tập những Danh ngôn về Cha hay nhất !!!

Khi cha cho con, cả hai đều cười; khi con tặng cha, cả hai đều khóc. When a father gives to his son, both laugh; when a son gives to his father, both cry. Ngạn ngữ Do Thái ~*~ Chỉ khi bạn lớn lên và bước khỏi ông – hay rời ông để đến với