Danh ngôn về Kiên cường

Tuyển tập những Danh ngôn về Kiên cường hay nhất !!!

Sức mạnh không đến từ thể chất. Nó đến từ ý chí bất khuất. Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will. Mahatma Gandhi ~*~ Mỗi khi bạn phải chịu lùi bước hay thất vọng, hãy cúi đầu và đi tiếp về phía trước. Anytime you suffer a setback or