Alexander Hamilton

Tuyển tập những câu nói hay của Alexander Hamilton

Alexander Hamilton (11/1/1757 – 12/7/1804) Alexander Hamilton (11/1/1757 – 12/7/1804) là một trong những Nhà Khai quốc của Hoa kỳ. Ông là một trong những người lãnh đạo trong Hội nghị Lập hiến Hoa Kỳ năm 1787, đồng thời cũng là người thiết lập hệ thống tài chính – ngân hàng Mỹ, trở thành Bộ