Danh ngôn về Học hỏi

Tuyển tập những Danh ngôn về Học hỏi hay nhất !!!

Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. Albert Einstein ~*~ The adventure of life is to learn. The purpose of life