Frank Tyger

Tuyển tập những câu nói hay của Frank Tyger

Frank Tyger (24/12/1929 – 5/2/2011) Frank Tyger sinh tại Brooklyn vào ngày 24/12/1929. Sự nghiệp của ông gắn bó với tờ The Trenton Times (ngày nay mang tên The Times of Trenton). Ông giữ nhiều vai trò đối với tờ báo: người vẽ tranh biếm họa, nhà văn khôi hài, nhà báo và Quản lý