Abigail Adams

Tuyển tập những câu nói hay của Abigail Adams

Abigail Adams (11/11/1744 – 28/10/1818) Abigail Adams, tên thời con gái là Abigail Smith, là phu nhân tổng thống Mỹ thứ 2, John Adams, và là mẹ của tổng thống Mỹ thứ 6, John Quincy Adams. Năm 1764, bà lấy John Adams, lúc đó là một luật sư. Cuộc sống hôn nhân của họ trong