Thomas Carlyle

Tuyển tập những câu nói hay của Thomas Carlyle

Thomas Carlyle (4/12/1795 – 5/2/1881) Thomas Carlyle (4/12/1795 – 5/2/1881) là triết gia, nhà văn châm biếm, nhà viết luận, sử gia và nhà giáo người Xcốt-len trong thời Victoria. Xuất thân từ một gia đình theo tư tưởng Thần học Calvin, Carlyle được gia đình kỳ vọng sẽ trở thành nhà thuyết giáo, tuy