Danh ngôn về Hiện tại

Tuyển tập những Danh ngôn về Hiện tại hay nhất !!!

Sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một ảo tưởng dai dẳng đến ngoan cố. The distinction between the past, present and future is only a stubbornly persistent illusion. Albert Einstein ~*~ Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng