Danh ngôn về Tuyệt vọng

Tuyển tập những Danh ngôn về sự Tuyệt vọng hay nhất !!!

Mọi thứ tốt đẹp đều phải kết thúc, nhưng những điều đen tối cứ tiếp tục mãi mãi. All good things must come to an end, but all bad things can continue forever. Khuyết danh ~*~ Tin tưởng vào bản thân sẽ khiến sự tuyệt vọng biến mất. Faith in yourself will make despair disappear.