Danh ngôn về Lòng tốt

Tuyển tập những Danh ngôn về Lòng tốt hay nhất !!!

~*~ Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được. Love grows by giving. The love we give away is the only love we keep. Elbert Hubbard ~*~ Một trong những điều ngọt ngào về đau khổ và