Danh ngôn về Mẹ

Tuyển tập những Danh ngôn về Mẹ hay nhất !!!

~*~ Bạn có thể lừa một vài người trong tất cả mọi lần, và Bạn có thể lừa mọi người trong một vài lần, nhưng Bạn không thể lừa mẹ. You can fool some of the people all of the time, and You can fool all of the people some of the time, but You