Danh ngôn về Tình yêu

Tuyển tập những Danh ngôn về Tình yêu hay nhất !!!

Với thế giới, bạn có thể chỉ là một người, nhưng với một người, bạn có thể là cả thế giới. To the world you may be just one person, but to one person you may be the world. Khuyết danh ~*~ Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất