Alexandre Dumas

Tuyển tập những câu nói để đời của Alexandre Dumas

Alexandre Dumas (24/7/1802 – 5/12/1870) Alexandre Dumas (24 tháng 7 năm 1802 – 5 tháng 12 năm 1870), còn được gọi Alexandre Dumas cha để phân biệt với con trai ông, ông là một nhà văn Pháp nổi tiếng. Những tác phẩm tiểu thuyết nổi tiếng của ông như là Ba chàng lính ngự lâm,