Danh ngôn về Khả năng

Tuyển tập những Danh ngôn về Khả năng hay nhất !!!

Đừng để ý chí mình gầm lên khi năng lực của mình chỉ đủ sức thì thầm. Don’t let your will roar when your power only whispers. Thomas Fuller ~*~ Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể. Sooner or later, those who win are those who think they can. Paul Tournier