Danh ngôn về Dũng khí

Tuyển tập những Danh ngôn về Dũng khí hay nhất !!!

Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười. When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile. Khuyết danh ~*~ Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không