Albert Schweitzer

Tuyển tập những câu nói để đời của Albert Schweitzer

Albert Schweitzer (14/1/1875 – 9/4/1965) Albert Schweitzer sinh ra trong một gia đình người Đức có truyền thống hàng thế hệ đều cống hiến cho tôn giáo, âm nhạc và giáo dục. Cha và ông ngoại ông đều là bộ trưởng, Ông ngoại và ông nội đều chơi đàn, không chỉ vậy, rất nhiều người