Danh ngôn về Quyền lực

Tuyển tập những Danh ngôn về Quyền lực hay nhất !!!

Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức. Force always attracts men of low morality. Albert Einstein ~*~ Nỗ lực kết hợp giữa trí tuệ và quyền lực hiếm khi thành công, mà có thành công cũng chỉ trong chốc lát. The attempt to combine wisdom and power has only rarely