Thích Nhất Hạnh

Tuyển tập những câu nói hay của nhà sư Thích Nhất Hạnh

Thích Nhất Hạnh (11/10/1926) Thích Nhất Hạnh (11/10/1926) là một thiền sư, giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cứu, nhà hoạt động xã hội, và nhà vận động cho hòa bình. Ông sinh năm 1926 tại Thừa Thiên – Huế với tên khai sinh là Nguyễn Xuân Bảo. Ông xuất gia theo Thiền