danh ngôn của Robert Schumann

Tuyển tập những câu nói để đời của Robert Schumann

Robert Schumann (8/6/1810 – 29/7/1856) Là người kế thừa tinh thần của Bach và Beethoven, người tiên đoán về Chopin và Brahms, một nhà phê bình tận tâm và sắc sảo và một trí thức dòng giõi quý tộc cởi mở với bất cứ cái gì liên quan đến văn chương thơ phú, Robert Schumann